CellAHouse

Privacyverklaring CellaHouse Vastgoed en Advies
CellaHouse Vastgoed en Advies, gevestigd aan Rosmolen 2, 2678 DH te De Lier, Hierna te noemen CellaHouse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij proberen hier zo veilig mogelijk mee om te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
CellaHouse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cellahouse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

CellaHouse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- CellaHouse verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:
CellaHouse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CellaHouse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
CellaHouse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Belastingdienst
Personalia > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Belastingdienst
Adres > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Belastingdienst
Telefoon/email > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:
CellaHouse verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CellaHouse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
CellaHouse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Wij maken wel gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpaginas zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden. Tevens maken wij gebruik van de Facebook Pixel om te kunnen zien wie er doorklikken vanaf Facebook naar onze website. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op hun servers. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Facebook. Wij hebben Facebook niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Facebook anders dan voor eigen doeleinden.
Op onze site zijn knoppen opgenomen om paginas te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. De privacyverklaringen wijzigen regelmatig en kunt u vinden op de desbetreffende sites.
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als u deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van CellaHouse van toepassing is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CellaHouse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cellahouse.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
CellaHouse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
CellaHouse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cellahouse.nl

Wijzigen:
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact
M.E. van Berkel-Kapelle is de Functionaris Gegevensbescherming van CellaHouse. Zij is te bereiken via info@CellaHouse.nl, www.CellaHouse.nl, Rosmolen 2, 2678 DH, De Lier, +31619582474